POLICY

Bergholms Transport AB skall uppfylla sina kunders krav och förväntningar på utförda transporttjänster och skall uppfattas som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör.Vi skall leverera gods åt våra kunder med minsta möjliga miljöpåverkan.
I nära sammarbete med våra kunder, leverantörer med kompetenta medarbetare och med ständiga förbättringar uppnår vi gemensam totalkvalitet samt ömsesidig god lönsamhet.

Arbets/Trafiksäkerhetsmiljö

 • Organisationen skall erbjuda och arbeta för transporter med hög kvalitet samt bidra till att minska antalet trafikolyckor.
 • Alla fordon skall vara i trafiksäkert skick.
 • Serviceavtal för alla nya bilar.
 • Däck skall med jämna mellanrum kontrolleras avseende lufttryck samt mönsterdjup.
 • Alla anställda skall ha rätt behörighet för sitt fordon samt vara nyktra och drogfria på sin arbetsplats.
 • Alkolås monteras i alla nya bilar.
 • Använda bilbälte samt hålla gällande hastighetsbegränsning och genom
  sitt körsätt vara en förebild i trafiken.
 • Ta hänsyn till individuella förutsättningar så att alla respekteras som de är.
 • Alltid anmäla eventuella skador direkt till närmsta chef, som vidtar åtgärd.

Miljö

 • Följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
 • Använda transportplaneringssystem för att effektivisera transporterna samt för att minska miljöpåverkan.
 • Använda miljövänliga bränslen samt miljöanpassade däck.
 • Använda auktoriserade verkstäder samt använda miljöanpassade reservdelar.
 • Förnya fordonsparken med ca 25 % per år.
 • Nya fordon uppfyller högsta miljökrav.
 • Sträva efter att ha så hög fyllnadsgrad av gods i bilarna som är möjligt.
 • Optimera energiförbrukningen i vår verksamhet samt ansvarsfullt hushålla med icke förnybara resurser.

Kvalitet

 • Leverera i rätt tid, plats och skick.
 • Öka kunskapen och höja kvalitetsmedvetandet hos alla inom organisationen.
 • Att hålla så hög kvalitet att detta bidrar till nya uppdrag samt fler kunder.

 

Varje år som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet gå igenom de eventuella risker som vi kan komma att utsättas för samt uppdatera policyn.

Det är alla medarbetares ansvar att samtliga känner sig delaktiga i arbetet kring kvalitet, miljö, trafik samt arbetsmiljön.

Våra insatser skall styras av en sammansättning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Bergholms Transport AB/Richard Bergholm